Pištolj za farbanje Sata Jet 1500 B RP

42,300.00RSD

Opis:

Sata Jet1500 B je razvijen za aplikacije
osnovnog premaza, laka  kao i dvokomponentnih boja u jednoj fazi.
Kompaktni asortiman mlaznica sanjegovim optimizovanom atomizacijom pomaže u postizanju savršene obrade.