Pištolj za farbanje 100 B P (SATAjet)

45.400,00RSD

Pištolj za farbanje 100 B P (SATAjet)

  • Nenadmašni za aplikaciju pripremnih materijala u autoreparaturi i industriji.
  • Obe verzije (HVLP-tehnika niskog pritiska i optimirana RP-tehnika visokog pritiska) namenjene su za primenu punioca na vodenoj ili bazi rastvarača.
  • SATAjet 100 B P je specijalno razvijen za primenu poliester tečnog cement gita i optimiran za postizanje velikih debljina slojeva pri optimalno ograničenom zraku špricanja.
Karakteristike:
  • Potrošnja vazduha pri 2.0 bara 245 Nl/min
  • Optimalni radni pritisak 1,5-2,0 bara
  • Optimalna razdaljina 18-23 cm
  • Odgovarajući pribor:
  • Dizna P
  • Pištolj za farbanje sa 0,6 l QCC višekratna upotreba lončeta bez okretnog zgloba