Elektroda za talasastu žicu

1.900,00RSD

Elektroda za zavarivanje spiralne žice kod spot zavarivanja